Sturing van de groei van het gewas in kassen vindt al jaren op dezelfde manier plaats. Telers analyseren het omgevingsklimaat van het gewas en als de situatie hierom vraagt, nemen zij actie. Met Priva TopCrop Monitor introduceren wij een intelligente oplossing die gebaseerd is op alles wat er gebeurt in de plant zelf en dus niet in de gewasomgeving.

Voor u als teler heeft deze nieuwe methode als voordeel dat u uw teeltacties niet meer alleen hoeft te baseren op analyses van de omgevingsfactoren van uw gewas. Dankzij Priva TopCrop Monitor ziet u namelijk continu wat er daadwerkelijk in de plant gebeurt.

Met deze direct toepasbare gegevens hebt u meer grip op de gewasactiviteit en de ontwikkeling van het gewas, met als uiteindelijk resultaat een hogere opbrengst.

  • Niet de omgeving van het gewas, maar de plant zelf als uitgangspunt

  • Visualisatie van de gewasactiviteit

  • Aansturing gekoppeld aan metingen

  • Vakkundige en betrokken begeleiding bij ingebruikname

Analyse van de plantverdamping

Priva TopCrop Monitor brengt de gewasactiviteit in beeld aan de hand van een analyse van de plantverdamping. Een planttemperatuursensor meet de temperatuur van het gewas en zet deze af tegen de temperatuur in de kas. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van de gewasactiviteit.

Inzicht in de gewasactiviteit

Om de activiteit van het gewas inzichtelijk te maken, heeft Priva een gebruiksvriendelijke schaal voor gewasactiviteit ontwikkeld. Deze schaal loopt van 0 tot 100. Bij 0 is de plant zeer passief en verdampt hij (bijna) niets. Het resultaat is een generatief gewas. Bij 100 wordt alle energie daarentegen omgezet in verdamping, waardoor het gewas vegetatief is. Een waarde rond de 50 geeft aan dat er een goede balans is tussen de verdamping en de stijging van de temperatuur.

Be√Įnvloeding gekoppeld aan metingen

Met Priva TopCrop Monitor beschikt u over een nieuw sturingsinstrument om uw instellingen beter te reguleren. Voor het beste resultaat is het belangrijk om eerst gedurende een bepaalde periode metingen uit te voeren en de grafieken van TopCrop Monitor zorgvuldig te analyseren. Zo kunt u verbanden leggen tussen specifieke acties en een toe- of afname van de gewasactiviteit. Op basis van dit inzicht kunt u de sturing koppelen aan de metingen, bijvoorbeeld door wat meer te luchten als de grafiek laat zien dat het gewas te inactief wordt.

Betrouwbare ondersteuning

Priva TopCrop Monitor bestaat uit drie componenten: de Priva TopCrop Monitor regelmodule (software), de Priva Plant¬temperatuuropnemer (infraroodcamera) en de Priva meetbox, die veel glastuinbouwbedrijven al gebruiken. Priva TopCrop Monitor werkt in combinatie met de Priva Connext-procescomputer en is beschikbaar vanaf Connext-softwareversie 906.

Als u kiest voor Priva TopCrop Monitor, kunt u rekenen op vakkundige en betrokken begeleiding bij de ingebruikname.