Priva water solutions

Duurzaam waterbeheer in uw tuinbouwbedrijf

  • Behandel uw aanvoerwater voor een optimale irrigatiestrategie

  • Dien voedingsstoffen toe in de juiste concentraties en verhoudingen

  • Bepaal het moment waarop de watergift plaatsvindt

  • Recirculeer water en voer het op veilige en optimale wijze af voor een gesloten watercyclus

Water betekent leven. De juiste samenstelling van water op het juiste moment betekent een gezond gewas. Dit is direct van invloed op de financiële gezondheid van uw bedrijf. In een omgeving waarin gezonde groei van uw gewas én van uw bedrijf centraal staat, is het belangrijk de (verschillende) waterstromen zo goed mogelijk te regelen en tegelijkertijd de juiste hoeveelheid meststoffen toe te dienen. Wij bieden geautomatiseerde watergiftsystemen waarmee u op efficiënte wijze hoogwaardig irrigatiewater doseert en veilig recirculeert.

Voorbehandeling

Verantwoord en zuinig waterbeheer begint met een juiste voorbehandeling van het water. Alles wat u al op instapniveau kunt doen, hoeft u niet later in de kwekerij alsnog te doen of te corrigeren. Daarom is het belangrijk dat binnenkomend water geen organismen bevat, zodat u ziektes beter kunt voorkomen en het bicarbonaatgehalte kunt verlagen. Dit zorgt voor een stabiele pH bij uw gewas.

Desinfectie van oppervlaktewater met UV-licht

Een UV-desinfectiesysteem vernietigt alle organismen in irrigatiewater, zoals schimmels, bacteriën en virussen. Het systeem is geschikt voor nieuw aangevoerd water en gerecycled drainwater.

Stabiele pH door de verwijdering van bicarbonaat

Wanneer u grond-, rivier- of drinkwater gebruikt, is het bicarbonaatgehalte van het aanvoerwater mogelijk te hoog. Dit is van invloed op de pH van uw mestdoseerunit; ook de pH op de locatie van de druppelaars kan aanzienlijk stijgen. Door het bicarbonaatgehalte te verlagen, stabiliseert u de pH.

Bemesting

U wilt voedingsstoffen in de juiste concentraties en verhoudingen toedienen om uw gewassen te laten groeien. De mestdosering moet flexibel en betrouwbaar zijn, ongeacht de behoeften van uw gewassen. Wij helpen u hierbij met een stabiele EC- en pH-regeling. Bij de juiste pH worden meststoffen goed opgenomen door de plant. Een stabiele EC zorgt voor een betere groei van uw gewas en voor een langere houdbaarheid in de toeleveringsketen.

Teelt

Met het praktische irrigatiebewakingssysteem van Priva weet u altijd het exacte drainpercentage en is het zelfs mogelijk om de plant zelf het moment van watergift te laten bepalen. Het resultaat: een gezond wortelstelsel en een hogere opbrengst. De watergift wordt dus in wezen aangepast aan de omstandigheden, de status van het gewas en het type substraat.

Nabehandeling en recycling van drainwater

Het drainwater wordt opgevangen, gefilterd en vervolgens opgeslagen in het 'vuile' drainwaterbassin. Als voorzorgsmaatregel wordt het drainwater vervolgens gedesinfecteerd door de UV-desinfectiesystemen. Zo wordt veilige, continue recirculatie van irrigatiewater mogelijk. Hierdoor spoelt u geen dure meststoffen weg en verontreinigt u het milieu ook niet.

Een gezond milieu met gezond oppervlaktewater wordt steeds belangrijker. Onder diverse wetten en voorschriften moet afvalwater verplicht worden behandeld voordat het in oppervlaktewateren of de riolering wordt geloosd. U kunt dit water zodanig behandelen dat meer dan 95% van de gewasbeschermingsmiddelen wordt afgebroken.

Dankzij EC-voormenging kunt u het drainwater zo veel mogelijk hergebruiken. Het wordt in de gewenste verhouding met schoon water gemengd voordat er meststoffen worden toegevoegd.

Sensoren

U wilt de watergift aan uw gewas zo nauwkeurig mogelijk controleren en regelen. De juiste EC en pH zijn essentiële factoren voor een gezonde groei van uw gewas. Door zowel de EC en pH als het debiet nauwkeurig te meten, kunt u uw gewas voorzien van de juiste hoeveelheid voedingsstoffen. Wij leveren allerlei sensoren waarmee u het watergiftsysteem op precies het juiste moment kunt starten. Dit geeft u meer controle over uw teelt, uw productie en daarmee natuurlijk ook uw rendement.