• Key performance indicators om de prestaties te meten

  • Online toepassingen: altijd en overal inloggen

  • Minder comfortklachten, aanzienlijke energiebesparingen

Uit onderzoek van TNO en Halmos, twee gerenommeerde Nederlandse onderzoeksinstituten, blijkt dat 70% van de klimaatinstallaties in gebouwen in Nederland niet optimaal presteert. De installaties gebruiken te veel energie en er zijn tal van problemen met betrekking tot comfort. De meest voorkomende oorzaak: te weinig aandacht voor de prestaties in de operationele fase. Dit is vaak het gevolg van de complexiteit van de installaties en een gebrek aan middelen ter ondersteuning van de samenwerking tussen de eigenaar van het gebouw en de serviceorganisatie.

Als u zich realiseert dat 75% (zelfs 90% bij gebouwen in de gezondheidszorg) van de totale kosten van de levenscyclus van een gebouw worden gemaakt in de operationele fase, dan het is bijna niet te geloven dat de nadruk historisch gezien altijd lag op kostenbesparing in de ontwikkelingsrealisatiefase. Slimme investeringen in die fase zorgen wel bij voor kostenbesparingen, maar de operationele fase biedt veel kansen voor extra besparingen.

Doelstellingen en het meten van prestaties

Gelukkig zijn bedrijven en overheidsorganisaties zich er meer en meer van bewust dat een comfortabel klimaat en prettige werkomstandigheden een belangrijke bijdrage leveren aan de arbeidsproductiviteit. Er is ook een groeiend besef dat het energieverbruik omlaag moet, gedreven door de stijgende energieprijzen en zorgen over klimaatverandering. Daarom maken doelstellingen voor comfort, energie en duurzaamheid (bijvoorbeeld BREEAM) steeds vaker deel uit van het ontwerp en de bouwfase van een gebouw.

Als het comfortniveau niet voldoet aan de eisen van het ontwerp, dan wordt dit snel duidelijk door de klachten die u ontvangt van gebruikers. Maar hoe bepaalt u of installaties van het gebouw optimaal presteren? Is er een logisch verband tussen de het energieverbruik en het comfortniveau? Zijn er mogelijkheden om het onderhoud efficiënter te maken en kosten te besparen? Deze vragen zijn bijna onmogelijk te beantwoorden zonder gebruik te maken van de data die wordt gegenereerd door de installaties in het gebouw en deze te vertalen in heldere rapportages en specifieke acties voor verbetering.

Hoe Priva u kan helpen

Wat u nodig hebt om uw installaties optimaal te kunnen benutten, is duidelijke informatie over de prestaties en key performance indicators (KPI's) die u in staat stellen om de prestaties te meten. Wij bieden u een uiterst gebruiksvriendelijke grafische interface waarmee u altijd en overal inzicht hebt in de prestaties van uw gebouw en we formuleren uw KPI's samen met u.

Op deze manier kunt u vergelijkingen maken tussen bijvoorbeeld de verwachte binnentemperatuur in een maand en de daadwerkelijke binnentemperatuur. U kunt hiermee ook onmiddellijk actie ondernemen als er sprake is van afwijkingen. Het resultaat: minder comfortklachten en een aanzienlijke energiebesparing van 20 tot 30%.

 

Energiemanagement

Energiebeheer is actueler dan ooit. Bedrijven willen energie besparen en zijn hiertoe zelfs verplicht door de steeds strengere wetgeving. Wij bieden het eerste volledig geïntegreerde systeem voor gebouw- en energiebeheer dat alle energiestromen binnen uw gebouw visualiseert. Op deze manier hebt u altijd en overal inzicht in uw energieverbruik en kunt u dit zo efficiënt mogelijk beheren. Nu en in de toekomst.

Prestaties van installaties

In de praktijk blijkt dat installaties na verloop van tijd minder goed gaan functioneren. Zelfs wanneer de installatie is ingesteld voor een optimaal gebruik in het begin, nemen de prestaties na verloop van tijd af. Als dit niet goed wordt bewaakt, zal het alleen worden opgemerkt wanneer de installatie verre van optimaal functioneert. Wij helpen u om uw installatie te laten presteren zoals hij ontworpen is door het makkelijk te maken de prestaties te meten. Onze tool maakt het mogelijk om de dialoog tussen u, gebouwbeheerder en uw serviceorganisatie op een effectieve manier te voeren, ondersteund door data en informatie. Dankzij deze manier van werken, weet u precies hoe uw installatie presteert, wat er aangepast moet worden en wat het effect is van deze aanpassingen. Dit zorg er dat de samenwerking met uw serviceorganisatie aanzienlijk kan verbeteren.
Energie benchmark tool

Snel weten hoe energie-efficiënt uw gebouw eigenlijk is? Vul onze Energie Benchmark Tool voor Gebouwen in!

Doe hier de test!