Voor het toekennen van een sponsorverzoek zijn de volgende punten van belang:

  • Sponsoraanvragen dienen voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project start, via sponsoring@priva.nl ingediend te worden door de aanvragende vereniging of instantie.
  • De hoogte van de toezegging hoeft niet gelijk te zijn aan de hoogte van de aanvraag.
  • Aanvragen door adviseurs/tussenpersonen worden niet in behandeling genomen.
  • Aanvragen van particulieren komen in beginsel niet voor sponsoring in aanmerking: aanvrager dient te beschikken over een rechtspersoon in de vorm van bijvoorbeeld een vereniging of stichting.
  • Priva sponsort bij voorkeur verenigingen en stichtingen in de eigen vestigingslocaties.
  • Priva sponsort geen activiteiten van commerciële partijen met het doel hier omzet mee te genereren of op andere wijze commercieel gewin uit te halen.
  • Over de toezeggingen en afwijzingen en de hoogte van de toegezegde bedragen gaan we niet in discussie.

Let op: sponsoraanvragen voor 2019 dienen dus vóór 1 november 2018 bij ons ingediend te zijn. Aanvragen die later dan 1 november ingediend worden, worden niet in behandeling genomen. Ook sponsoraanvragen voor 2018 worden niet meer in behandeling genomen.

In sommige gevallen is het mogelijk af te wijken van deze regel, dit is uitsluitend aan Priva ter beoordeling.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.