Jarikin

Haïti heeft uw hulp nog steeds hard nodig!

Stichting Jarikin, de familiestichting van Priva oprichter Jan Prins, is al meer dan 25 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs. De visie van stichting Jarikin is dat het de jongeren zijn die Haïti uiteindelijk vooruit moeten helpen. Onderwijs is daarbij de sleutel tot een betere toekomst voor de bevolking van Haïti.

Haïti is een prachtig land in het Caribisch gebied met azuurblauwe zeeën en palmbomen op hagelwitte stranden. Haïti is een land met een vriendelijke en leergierige bevolking. Mensen die zich elke dag zorgen maken of zij hun kinderen wel te eten kunnen geven of naar school kunnen laten gaan. Ouders die niets liever willen dan dat hun kinderen het beter krijgen dan zijzelf.

Want helaas behoort Haïti tot de armste landen in de wereld. Geteisterd door zware orkanen en de verwoestende aardbeving van 2010, verkeert het land nog steeds in zeer grote problemen. Corruptie, misdaad, armoede en werkloosheid behoren tot de dagelijkse realiteit. Haïti is een vruchtbaar land waar minimaal tweemaal per jaar geoogst kan worden, maar wat slechts 40% van de benodigde rijst zelf produceert. Haïti is een land waar 80% van de bevolking onder het bestaansminimum leeft, maar ook een land van mensen met een ongelooflijke wils- en veerkracht. Stichting Jarikin kan, met uw hulp, heel veel voor de mensen van Haïti betekenen.

Onderwijs: van levensbelang

Onderwijs is van levensbelang voor de wederopbouw van het land. Lager onderwijs om te leren lezen en schrijven, maar ook hoger onderwijs om het land weer op te bouwen. Om elementair en hoger onderwijs mogelijk te maken voor een groot aantal jonge mensen, bouwde stichting Jarikin een school in Le Rocher voor zo’n 500 leerlingen: ‘école mixte evangelique Jarikin’. Niet alleen onderwijs, maar ook een dagelijkse maaltijd en elementaire gezondheidszorg maken deel uit van dit project. Ook van groot belang is het slaan van een waterbron, zodat de school maar ook de directe omgeving drinkwater ter beschikking heeft.

Met de opening van de nieuwe school in oktober jl. werd al voorzien in basis- en voortgezet onderwijs in een gebied waar de meeste mensen nog nooit naar school zijn geweest. Recent is daar ook kleuter- en volwassenen (avond-)onderwijs aan toegevoegd. Zo’n 100 kleuters maken inmiddels gebruik van de nieuwe kleuterlokalen. Het volwassenenonderwijs richt zich met name op leren lezen en schrijven: 50% van de inwoners van Croix des Bouquets is analfabeet. De school krijgt zo een echte, sociale centrumfunctie in dit gebied.

Op een stuk grond nabij de school bouwt stichting Jarikin, samen met het bedrijf Rijk Zwaan, een proeftuin waar jonge Haïtiaanse boeren leren om efficiënt groenten te verbouwen. De kennis die zij opdoen, nemen zij mee naar hun eigen omgeving, zodat deze zich als een olievlek verspreidt. Hierdoor verhoogt de productie en de kwaliteit van de geteelde groente in het gebied en verbeteren de levensomstandigheden van de lokale bevolking.

Wilde Ganzen helpen mee. U ook?

De onderwijsprojecten van stichting Jarikin op Haïti worden gesteund door Wilde Ganzen. Dat betekent dat elke euro gedoneerd aan Jarikin door stichting Wilde Ganzen met 50 eurocent wordt verhoogd. Stichting Jarikin kent geen overheadkosten: donaties aan de stichting komen voor 100% ten goede aan de projecten op Haïti. Stichting Jarikin beschikt over de ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Meer info vind je op www.jarikin.nl en op facebook.com/stichtingjarikin/. Uw bijdrage aan een of meer van onze projecten is en blijft van harte welkom op: IBAN rekeningnummer NL68 ABNA 0259147931 ten name van Stichting Jarikin te De Lier.