Green City

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan het ontwikkelen van duurzame ideeën. Het toont ook op welke wijze je als bedrijf deel uit wilt maken van de wereld om je heen.

Maatschappelijk verantwoord

Het is onze missie om bij te dragen aan een duurzame wereld waarin een groeiende wereldbevolking een gezond en comfortabel leven kan leiden. Met onze unieke combinatie van hardware, software en services zijn wij perfect in staat om oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar de verstedelijkende wereld voor staat. Wat we ook doen, onze focus ligt op lokale en efficiënte voedselproductie, groene en schone gebouwen en buurten en minimaal gebruik van fossiele brandstoffen en schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals zoet water.

Duurzaamheid is voor ons geen etiket of modetrend, maar het bestaansrecht van ons internationale technologiebedrijf. We zijn dan ook elke dag zowel bezig met het verduurzamen van ons eigen bedrijf, als de bedrijfsprocessen van onze klanten.

Priva en de Sustainable Development Goals

Onze missie gaat ver. Wij beseffen heel goed dat we het niet in ons eentje kunnen en dat we niet voor alle wereldproblemen een oplossing kunnen bieden. Maar wij willen met onze visie over hoe om te gaan met voedselproductie en de toenemende wereldbevolking wel onze bijdrage leveren aan een betere wereld.  Ons MVO-beleid willen we de komende jaren verder vormgeven aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We laten we je graag zien hoe.

In 2019 hebben we intern onderzoek gedaan naar de SDG’s binnen Priva. De volgende doelen staan het dichtst bij onze missie. We verwachten aan deze SDG’s de grootste bijdrage te kunnen leveren.

SDG 2: Geen honger

SDG 2.4 Duurzame voedselproductie en aanpassingscapaciteit verhogen

Priva oplossingen dragen bij aan de beschikking over vers en hoogwaardig plantaardig voedsel voor een groter deel van de wereldbevolking, ook in gebieden waar het vanwege het klimaat nu niet mogelijk is om jaarrond voedsel te telen.

SDG 6: Schoon drinkwater en sanitair

SDG 6.3 & 6.4 Waterkwaliteit en efficiëntie van watergebruik verbeteren

Priva oplossingen verhogen de efficiëntie van watergebruik voor voedselproductie door optimale watergift en hergebruik van drainwater. Daarnaast kan verontreiniging van oppervlakte- en rioolwater voorkomen worden door waterdesinfectie en het afbreken van pesticiden voorafgaand aan lozing.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

SDG 7.3: Energie-efficiëntie verhogen

Met behulp van slimme regeltechniek en kunstmatige intelligentie wil Priva installaties energiezuiniger maken en als eerste duurzame energiebronnen laten inschakelen. Zowel in gebouwen als in kassen.

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG9.4: Priva oplossingen resulteren in een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals energie en water. Onze regeltechniek maakt het mogelijk om slimme infrastructuren te creëren die bijdragen aan het verduurzamen van steden. Zo kan bijvoorbeeld voedsel worden geteeld met restwater uit de stad of een woonwijk worden verwarmd met restwarmte van een kas.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11.3 & 11.6: Priva wil bijdragen aan inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en hergebruik van afvalstromen. Priva is aanjager van duurzame stadsontwikkeling en samenwerking op dit gebied over sectoren heen. We breiden ons partnernetwerk continu uit om dit te realiseren.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12.2, 12.6 & 12.8: Priva streeft naar duurzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het reduceren van afvalstromen en transparant rapporteren over duurzaamheid; kennisdeling.

Priva is aangesloten bij het SDG-Charter.
Op dit moment onderzoeken wij hoe we de SDG’s binnen de organisatie verder kunnen implementeren.

Onze CO2-footprint

De Priva Campus in De Lier is een van de eerste CO2-neutrale gebouwen in Nederland. Omdat we gebruikmaken van warmte- en koudeopslag, hebben we geen gasaansluiting nodig. We hebben veel duurzame of gerecyclede materialen gebruikt bij de bouw en uiteraard wordt het binnenklimaat geregeld door een Priva gebouwbeheersysteem. Daarnaast maken we gebruik van 100% Nederlandse windenergie.

We streven continu naar het verkleinen van onze CO2-footprint. Zo werken we aan het verduurzamen van ons wagenpark en zoeken we naar mogelijkheden om onze vliegbewegingen te beperken, zoals het lokaal organiseren van activiteiten en het aanbieden van trainingen via een online platform, waardoor onze trainers en cursisten minder hoeven te reizen.

Priva heeft voor alle Nederlandse activiteiten sinds 2010 de CO2-footprint in kaart gebracht en ambitieuze doelstellingen gesteld. In 2017 was het doel van 50% reductie per miljoen omzet al behaald. Daarom is de doelstelling bijgesteld naar 60% reductie per miljoen omzet in 2020.

CO2-prestatieladder

Voor onze Building Automation activiteiten in Nederland beklimmen we de CO2-prestatieladder. Voor ons betekent dit een belangrijke stap naar een transparant beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als bedrijf waar energie- en daarmee CO2-besparing dagelijks aan de orde is bij de ontwikkeling van producten en diensten, is het niet meer dan logisch om dit ook zelf toe te passen. Met de CO2-prestatieladder maken we de energiereductiemaatregelen die we al hebben uitgevoerd, maar ook onze plannen voor de toekomst inzichtelijk.

Wil je meer weten over hoe wij die CO2-prestatieladder beklimmen met Priva Building Automation B.V.? Klik hier voor meer informatie.