Gezonde gebouwen: waarom het nu tijd is voor werkgevers om actie te ondernemen

Steeds meer mensen gaan weer naar kantoor. In de nieuwste whitepaper van Priva over gezonde gebouwen wordt uitgelegd waarom bedrijven prioriteit moeten geven aan het gebruik van nieuwe technologieën om gezondere werkplekken te creëren.

De afgelopen 18 maanden hebben organisaties overal gestimuleerd om na te denken over gezondheid en welzijn. Van de onmiddellijke impact van de 'lockdowns' tot de langzame terugkeer naar werkplekken en de komst van hybride werken, de pandemie heeft ons allemaal gedwongen na te denken over onze relatie met binnenruimtes.

Voor werkgevers heeft dit heel wat praktische uitdagingen met zich meegebracht. De meer vooruitstrevende werkgevers zien echter ook veel mogelijkheden. Met dit in het achterhoofd heeft Priva een nieuwe whitepaper gepubliceerd, speciaal ontworpen om werkgevers aan te moedigen enkele van die mogelijkheden - en de technologieën die ze kunnen verwezenlijken - aan te pakken.

De whitepaper, getiteld 'Gezonde gebouwen: waarom het nu tijd is om te investeren in gebouwbeheertechnologieën', kan gratis worden gedownload van de website van Priva (https://www.priva.com/discover-priva/stay-informed/white-papers/healthy-workplaces). Of uw gebouw nu een kantoorgebouw, school, ziekenhuis of museum is, de whitepaper bepleit dat een gezond en comfortabel binnenklimaat essentieel is. Een werkplek die is uitgerust met de nieuwste gebouwtechnologieën maakt werknemers niet alleen gelukkiger en productiever, maar zorgt ook voor een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Het is dan ook niet moeilijk in te zien waarom het streven naar een gezondere werkplek - zoals in het witboek wordt opgemerkt - "ethisch, praktisch en financieel gezien een verstandige zet is".

Signalering van absenteïsme

Lang voordat de pandemie toesloeg, was het aantal werkdagen dat verloren ging aan lichamelijke en geestelijke ziekten al enige tijd een bron van zorg. In veel landen was het ziekteverzuim hoog, onder meer in Nederland, waar maar liefst 47% van de werknemers ziek was en de werkgevers 11,5 miljard euro per jaar kostten (bron: Dutch Green Building Council).

Statistieken als deze hebben het debat over welzijn op de werkplek een impuls gegeven. Van voorkeuren voor de luchtkwaliteit tot lichtniveaus die de concentratie bevorderen, er is veel onderzoek gedaan naar de elementen die samen een gezonde werkruimte vormen. Ook wordt steeds meer erkend dat nieuwe technologieën - van LED-verlichting tot gebouwbeheersystemen - van cruciaal belang zijn om deze verbeteringen te realiseren.

Het is een veilige gok dat in de wereld na de pandemie de aandacht voor deze kwesties nog sterker zal zijn. Hybride werken betekent dat werkplekken de veiligheidsniveaus moeten handhaven en tegelijkertijd flexibeler moeten worden. Werkgevers die hun personeel graag weer op kantoor hebben, zullen moeten aantonen dat zij maatregelen hebben genomen om het interne klimaat en comfort te verbeteren. Op de langere termijn zullen de werkgevers die dit onderwerp serieus blijven nemen, in het voordeel zijn bij het aantrekken van toptalent.

Kortom, we staan aan de vooravond van een ingrijpende verandering in ons arbeidsleven. In die geest biedt het witboek een schat aan advies voor werkgevers die deze veranderingen met succes willen doorstaan. Er wordt bijvoorbeeld uitgebreid ingegaan op de alom geprezen 9 fundamenten van een gezond gebouw - zoals gedefinieerd door het team van Dr. Joseph Allen aan de universiteit van Harvard - en de benchmarking die wordt geboden door initiatieven als de WELL Building Standard en de Building Research Establishment's Environmental Assessment Method (BREEAM).

Onze whitepaper gaat ook in detail in op enkele van de technologieën - waaronder geïntegreerde gebouwbeheersystemen - die voor relatief kleine investeringen grote verbeteringen voor werkgevers kunnen opleveren. In de volgende Priva blog gaan we dieper in op dit belangrijke onderdeel van de whitepaper.

Whitepaper: Gezonde Gebouwen

Lees onze whitepaper en leer waarom dit het moment is om in gebouwbeheertechnologieën te investeren

Vraag uw exemplaar aan