Cliëntverhaal

Tomatenkweker vertelt Tom Zwinkels over arbeidsmanagement

Tuinbouw
Beleidsinformatie
Priva FS Performance
Arbeidsregistratie
Fa HGL Zwinkels
2020

"Essentiële en actuele informatie overal binnen het bedrijf"

Tomatenteler Fa. HGL Zwinkels had een betrouwbaar en intuïtief arbeidsmanagementsysteem nodig en Priva introduceerde recentelijk het meest praktische, diverse systeem op de markt. Zwinkels heeft productielocaties in Maasland en 's-Gravenzande, de locatie waar Priva een proef deed met Priva FS Performance. Zwinkels kon Priva FS Performance testen en nu - acht maanden later - ziet Tom Zwinkels de toegevoegde waarde van de managementtool op alle niveaus binnen het bedrijf. "Het geeft werknemers actuele informatie over hun prestaties. Voor de teamleider is het een nuttige monitoringtool en de operator krijgt een volledig beeld van de stand van zaken binnen het bedrijf."

Fa. HGL Zwinkels telt vier partners en is aangesloten bij telersvereniging Prominent. Het bedrijf opereert vanaf drie locaties aan de grens van het Westland, op in totaal 16 hectare. Het hoofdkantoor staat in Maasland en wordt gezien als de wieg van de tomatenbusiness. Innovatie staat voorop op deze locatie waar diverse nieuwe rassen worden geteeld.

De twee andere productielocaties zijn te vinden in 's-Gravenzande: 7,5 hectare met belichting en 4,7 hectare zonder belichting. "Deze twee teeltlocaties kregen de titel 'operationele excellentie'; door Tom Zwinkels vertaald als "veel voor weinig." "Voor een hoge productie tegen minimale kosten is het nodig je bedrijf zo goed mogelijk te monitoren."

Veeleisend en kritisch

Als trouwe Priva-klant werkte Tom Zwinkels samen met Priva om de behoefte aan een arbeidsmanagementsysteem in de markt in kaart te brengen. Priva zag in de jonge, kritisch denkende ondernemer een ideale partner voor de ontwikkeling en lancering van Priva FS Performance.

De managementtool werd begin 2013 geïntroduceerd als opvolger van het veelzijdige managementinformatiesysteem Priva Fusion en het arbeidsmanagementprogramma PrivAssist. De uitbreiding van kassen en de daarmee samenhangende behoefte aan meer inzicht en overzicht in het bedrijf, zette de ontwikkeling van FS Performance in gang. Wereldwijd was een trend zichtbaar naar meerdere teeltbedrijven met verschillende locaties en daarmee groeide de behoefte aan inzicht in alle bedrijfsprocessen. In Nederland groeide de behoefte aan alomvattende en intuïtieve registratiesystemen en de ontwikkeling van een efficiënt en toegankelijk managementtool.

Bij Zwinkels werd het door Priva ontwikkelde nieuwe systeem getest en aangepast, om te garanderen dat het goed zou werken in een hoogfunctionerende en volle kas. "Dat was spannend," geeft de tomatenteler toe. "We zijn veeleisend en kritisch, maar we hadden op grond van eerdere ervaringen ook het volste vertrouwen in Priva. Daarom durfden we deze pioniersrol aan"

Vervanging van de belichting in 2012 was voor Zwinkels de directe aanleiding om interne processen te optimaliseren. Het belangrijkste doel van het bedrijf was in staat zijn de activiteiten op beide locaties en in de centrale verpakafdeling te registreren en monitoren.

Huidige inzichten

Het resultaat was een centrale database voor alle werknemers, die het voor Tom Zwinkels mogelijk maakt hen eenvoudig te verplaatsen van de ene naar de andere gewaslocatie. Operationele managers kunnen ook nauwkeurig volgen wat er gebeurt en ingrijpen of corrigeren als dat nodig is.

Priva FS Performance geeft Zwinkels inzicht in de dagelijkse processen en de mogelijkheid werknemers effectief aan te sturen. "In de vroegere situatie was het vaak zo dat de eerste locatie klaar was rond 13:00 uur, terwijl de andere doorwerkte tot 17:00 uur. Nu kunnen we mensen tijdig verplaatsen, zodat iedereen rond 15:00 klaar is", geeft Tom Zwinkels als voorbeeld uit de praktijk.

Het systeem dat het bedrijf nu op beide tomatenlocaties gebruikt, is klaar voor de markt. Volgens Zwinkels is het echter ook een voortdurend proces. "Dit soort softwaresystemen is nooit af; er moeten continu puntjes op de i worden gezet. Wij zijn graag onderdeel van de ontwikkeling en introductie van een nieuw product, vanaf het begin. Dat kost natuurlijk tijd en energie, maar we kunnen zo continu nieuwe, praktische input leveren vanuit onze eigen situatie. Kwaliteitstomaten leveren tegen een goede prijs is waar ons bedrijf om draait. Tegenwoordig kan dat niet meer zonder actuele inzichten in bedrijfsprocessen."

FS Performance maakt volgen en traceren van de weg die het product aflegt mogelijk, maar laat ook zien welke werknemer de tomaten plukt, wie ze verpakt heeft en wie de uiteindelijke kwaliteitscontrole heeft gedaan. Elk stukje gedetailleerde informatie is beschikbaar voor externe partijen in het geval van een audit, terugroeping, noodgeval en/of prestatiebeoordeling.

Zelfcorrectie en motivatie

Het Zwinkels-managementteam zag de voordelen in het bedrijf; boven elk werkstation op de verpakafdeling hangt een display met de realtime prestaties van de verpakkers. In de kantine hangt een overzichtsscherm met de prestaties van alle werknemers in de kas en op de verpakafdeling.

"Dat scherm werkt heel motiverend," legt Zwinkels uit. "Want niemand wil onderaan de lijst staan. De data worden gekoppeld aan een prestatiebonus. Daarbij gaat het niet alleen om bijvoorbeeld hoeveel een werknemer heeft geoogst, maar ook over hoe snel het gewogen en verpakt kan worden. Dat heeft een zelfcorrigerend effect, want de verpakkers zijn niet blij met slecht geplukte tomaten. Daardoor kunnen ze zelf niet het niveau halen dat ze willen bereiken." Iedereen moet samenwerken om het best mogelijke resultaat te halen.

De teler benadrukt dat het systeem niet gericht is op sancties, maar op verbetering. De werknemers worden gecoacht, wat leidt tot verbeteringen en een sterkere band met het bedrijf. "Ik werk het liefst met mensen die hier graag willen terugkomen. Nieuwe mensen opleiden kost ook geld, tijd en materiaal."

Snel en betrouwbaar

Tom Zwinkels constateert dat het systeem meer uniformiteit, eenheid en kundigheid in de operationele processen brengt. "Het is lastig dat in geld uit te drukken, maar ik ben ervan overtuigd dat het leidt tot besparingen. De voordelen zijn zichtbaar in het hele bedrijf. Werknemers in de kassen en op de verpakafdeling zien realtime hoe ze presteren; teamleiders en managers kunnen snel controleren en bijstellen indien nodig. Voor ons als ondernemers is het belangrijk dat we snel beschikken over betrouwbare managementinformatie.

We zijn er klaar voor om de implementatie uit te breiden naar de locatie in 's-Gravenzande en mogelijk ook naar Maasland."