U wilt de watergift aan uw gewas zo nauwkeurig mogelijk controleren en regelen. Een juiste EC en pH zijn van essentieel belang om uw gewassen gezond te laten groeien. Door zowel de EC en pH als het debiet nauwkeurig te meten, kunt u uw gewassen voorzien van de juiste hoeveelheid voedingsstoffen. Priva levert allerlei sensoren waarmee u het watergiftsysteem op precies het juiste moment kunt starten. Dit geeft u meer controle over uw teelt, uw productie en daarmee natuurlijk ook uw rendement.
  • Optimaliseer de watergift afhankelijk van de teeltomstandigheden en teeltstrategie

  • Krijg meer controle over uw gewas, productie en rendement door nauwkeurige metingen

Nauwkeurige regeling van het EC- en pH-niveau

De Priva Connext regelt en controleert de EC en pH met behulp van dubbele EC- en pH-sensoren. Daarbij speelt de ook de debietsensor een belangrijke rol. Die bepaalt samen met de EC- en pH-meting de unieke Priva-voorberekening voor de gewenste EC- en pH-dosering. Op basis van die dubbele EC- en pH-sensoren corrigeert de procescomputer vervolgens tegelijk eventuele afwijkingen ten opzichte van het gewenste recept.

U kunt de Priva-druksensoren inzetten voor een optimaal waterbeheer in onder andere uw water- en mesttanks.

Gerichte watergift en fertigatie

Ons drainsensorsysteem meet snel de exacte EC-hoeveelheid en -waarde in het drainwater van een substraat (zoals steenwol of perliet). Deze vorm van drainmeting kan uitstekend worden gecombineerd met de Priva Groscale. Deze twee sensoren in combinatie met de software van de Priva Root Optimizer bieden u de mogelijkheid om de watergift automatisch te optimaliseren op basis van de teeltomstandigheden (de staat van het gewas en het type substraat). Dit gebeurt dan op basis van de behoeften van de plant en indien gewenst zelfs per teeltvak, ongeacht het gewas.

De Groscale baseert alle metingen op het gewicht van de mat. Het verschil tussen de gewichtstoename en -afname en de drainhoeveelheid is een indicator voor verdamping en groei. Bij de Priva Groscale en het drainsensorsysteem horen speciale draingoten, die wij in verschillende lengtes kunnen leveren.