Het Priva FS Performance informatiebeheersysteem is modulair opgezet, zodat u eenvoudig modules kunt toevoegen aan uw FS Performance systeem. U kunt uw Priva FS Performance aanpassen met modules die precies aansluiten op uw persoonlijke wensen en ambities.

Arbeid

De module Priva FS Informatiedisplay

Met Priva FS Informatiedisplay kunt u informatie gemakkelijk delen met uw medewerkers en zo hun inzet en motivatie stimuleren. Omdat u realtime feedback geeft, kunnen medewerkers hun prestaties direct aanpassen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan weergave van de prestaties van medewerkers, de arbeidsplanning of andere informatie die u mogelijk met uw personeel wilt delen. Door de flexibiliteit van FS Informatiedisplay kunt u meerdere soorten informatie op het scherm laten rouleren. De informatie wordt bovendien constant vernieuwd.

De module Priva FS Arbeidsplanning

Priva FS Arbeidsplanning is de softwaretoepassing bij FS Performance waarmee u alle verrichte arbeid voor elk gewas kunt bijhouden.

FS Arbeidsplanning biedt u de mogelijkheid om per week en per gewas vast te leggen welke activiteiten er moeten worden uitgevoerd. Door de beschikbare medewerkers op basis van hun persoonlijke prestaties en/of kosten aan geplande activiteiten toe te wijzen, ontstaat een optimale arbeidsinzet. Met FS Performance kunt u de voortgang gedurende de week bijhouden, zodat u snel kunt reageren op een situatie of hier zelfs op kunt anticiperen als dat nodig is.

De module Priva FS Kwaliteitsbeoordeling

Priva FS Kwaliteitsbeoordeling is de softwaretoepassing bij FS Performance waarmee u arbeid kunt beoordelen op kwalitatieve aspecten die van belang zijn voor uw bedrijf. Deze module is beschikbaar voor smartphones.

Met een arbeidsregistratiesysteem kunt u medewerkers beoordelen op hun snelheid en prestaties. Dat alleen is vaak echter niet voldoende om medewerkers goed te kunnen beoordelen. Aspecten als hoe een medewerker een bepaalde taak uitvoert en hoe de medewerker met het te oogsten product omgaat, zijn vaak net zo belangrijk. Door prestatie-indicatoren en kwalitatieve feedback te combineren maakt u medewerkers zich bewuster van het werk dat zij verrichten. Uiteindelijk wilt u tenslotte een beter en consistenter kwaliteitsniveau voor uw gewassen.

Gewas en oogst

De module Priva FS Oogstprognose

Met Priva FS Oogstprognose kunt u per gewas op basis van opgegeven instellingen een beeld vormen van de productie die u de komende weken kunt verwachten.

FS Oogstprognose berekent de verwachte productie in kilo's en kilo's per m2. Op uw smartphone kunt u tellingen van planten snel en makkelijk registreren. Verder kunt u de productiegegevens uit uw arbeidsregistratiesysteem afzetten tegen de verwachte productiegegevens. Met deze tool kunt u verkooppromoties opzetten en uw klanten al in een vroeg stadium informeren.

De module Priva FS Teeltregistratie

Priva FS Teeltregistratie biedt u de mogelijkheid om plantkenmerken in te voeren op uw pc of direct te registreren met uw smartphone.

Als u de gegevens registreert op een smartphone, hoeft u ze maar één keer in te voeren. Zodra de smartphone verbinding heeft gemaakt met uw bedrijfsnetwerk, worden alle registraties verzonden naar de FS Performance server. Vervolgens kunt u hier weer diverse rapporten van maken of de plantregistraties combineren met uw teeltomstandigheden of productiegegevens.

De module Priva FS Ziekten en Plagen

Met Priva FS Ziekten en Plagen is het zeer eenvoudig om eventueel aanwezige ziekten en plagen te registeren en te visualiseren op een plattegrond van uw bedrijf.

De monitor ondersteunt drie registratieprocessen:

  • plagen tellen op vangplaten
  • zoeken naar ziekten in de kas
  • zoeken naar plagen in de kas
In de module kunt u de ontwikkeling volgen en productieverschillen analyseren. De ziekten en plagen worden geregistreerd in de FS Performance portal of in een smartphone app.

Logistiek

De module Priva FS Sorteer- en verwerkingsruimte

Met Priva FS Sorteer- en verwerkingsruimte kunt u een totaaloverzicht maken door informatie uit andere bronnen te koppelen aan het Priva FS Performance systeem.

Priva FS Performance biedt diverse mogelijkheden om zowel de prestaties van uw medewerkers tijdens het sorteer- en verwerkingsproces in de gaten te houden, als de producten van de kas tot en met de verkoop te volgen. Een deel van deze informatie wordt vastgelegd in systemen als Priva FS Arbeid of andere arbeidsregistratiesystemen. Daarnaast bevatten ook andere systemen zoals sorteermachines en verpakkingslijnen mogelijk veel informatie die u aan het Priva FS Performance systeem kunt koppelen. Zo kunt u een totaaloverzicht maken van de teelt tot het moment dat een gewas het bedrijf verlaat.

Analyse

De module Priva FS Analyse

Priva FS Analyse is de softwaretoepassing bij FS Performance waarmee u gegevens omzet in informatie, zodat u gewassen en afdelingen makkelijk kunt vergelijken.

FS Analyse biedt u de mogelijkheid om de informatie in elke gewenste indeling te presenteren in Microsoft Excel. Zo kunt u trends en verschillen beter opsporen. Met FS Analyse beschikt u over een zeer flexibele manier om al uw klimaat-, arbeids- en productiegegevens te analyseren in één overzicht, zodat u beter gefundeerde zakelijke beslissingen kunt nemen.