• Software speciaal ontwikkeld voor groenteteelt

  • Volledige integratie van klimaat-, energie- en watermanagement

  • Optimale after-sales en service

Groenteteelt: altijd in balans

De teelt van vruchtgroenten heeft continu een juiste balans nodig tussen de actuele productie en de productie in de toekomst en een juiste balans tussen een vegetatieve en een generatieve sturing. Er bestaan grote verschillen tussen de aanpak, productie en kwaliteit van telers. Daarom is maximale flexibiliteit nodig om het kasklimaat en de watergift op een eigen manier te kunnen sturen. Priva biedt daarvoor alle mogelijkheden.

De balans in het gewas houden is de grootste uitdaging voor u als vruchtgroenteteler. Met gewashandelingen, klimaat en watergift kunt u goed sturen, maar de kunst is om kortetermijndoelen met langere termijnperspectieven samen te brengen. Als u vroeg in het seizoen uw product op de markt wilt hebben, mag dat niet ten koste gaan van de gewasopbouw. De plantbelasting moet op elk moment zodanig zijn dat het gewas niet uitgeput raakt door een plotselinge productiepiek.

Klimaatstrategie

Met de instelgrafieken binnen onze software kan u eenvoudig een klimaatstrategie ingeven. U sleept de lijn in de grafiek naar de gewenste niveaus en de computer berekent vervolgens de bijbehorende instellingen, hoe complex de strategie ook is. Ook kunt u wensen voor specifieke situaties gemakkelijk invoeren, bijvoorbeeld een maximum raambegrenzing bij een bepaalde windsnelheid. Op het computerscherm kunt u heel eenvoudig zien of de gewenste strategie ook bereikt wordt.

Geïntegreerde oplossingen

Door onze volledig geïntegreerde tuinbouwautomatisering, hebt u alle processen en instellingen binnen uw bedrijf in één hand. Zo werken alle apparaten in de kas samen om de optimale situatie van het gewas te bereiken: luchtramen, verwarming, schermen, assimilatiebelichting, CO2-dosering, ventilatie, watergift, luchtbevochtiging, koeling. Door deze totaaloplossing kunt u klimaatbeheer, energie- en watermanagement altijd op elkaar afstemmen, wat resulteert in een optimaal kasklimaat met minimaal gebruik van energie en maximaal hergebruik van water.

Speciaal voor de groenteteelt zitten er allerlei slimme elementen in de automatisering. Zo is er een aparte instelling voor de teeltwisseling. U hoeft nergens meer aan te denken als u deze instelling kiest en u wordt niet meer verrast door allerlei irrelevante alarmen die afgaan. Ook de centrale schermdoekstrategie is een uitkomst. Die voorkomt dat het schermdoek in een afdeling te snel reageert op een doek die in een andere afdeling opengaat en daarmee het klimaat verandert. Voor de optimale irrigatie is de Priva Root Optimizer ontwikkeld. Op basis van een gewichts- en drainmeting wordt met behulp van intelligente software de watergift afgestemd op de behoefte van het gewas.

Registratie van alle gegevens

FS Performance is een onmisbaar systeem voor als u arbeidsprestatie, productiegegevens en kwaliteit per locatie (bijvoorbeeld een pad) wilt koppelen. Zo kunt u op grond van actuele cijfers de juiste managementbeslissingen nemen. Bij al onze systemen geldt: het gemak voor de gebruiker staat voorop. De computer kan heel veel, maar de bediening is eenvoudig. Bovendien zorgen wij voor optimale begeleiding en service achteraf.