• Nauwkeurige regeling van het binnenklimaat van elk individueel lokaal

  • Constante registratie van essentiële klimaatgegevens

  • Lagere totale eigendomskosten

Het is bewezen dat met een goede balans tussen licht, luchtvochtigheid, klimaat en CO2 in scholen, de leerprestaties van de leerlingen flink verbeteren. Investeren in een gezond binnenklimaat is dus investeren in een goed leerklimaat.

Frisse school

Een ideaal leerklimaat betekent voldoende licht, frisse lucht met een lage concentratie kooldioxide (CO2), en een comfortabele temperatuur. Met de oplossingen van Priva is dit centraal, op afstand en toch per lokaal te regelen. Zo kunnen de kinderen per klas in een prettige temperatuur (rond 20°C) en de ideale lichtkleur en -sterkte werken. Met de juiste installatie hoeft u nooit meer te luchten door de ramen te openen - met bijbehorende tocht, energieverlies en lawaai. De ventilatie in de klas is eenvoudig te regelen én een te hoog CO2-gehalte is verleden tijd.

Energiebesparing in schoolgebouwen

Investeren in een gezond leerklimaat is tegelijk investeren in de energieprestatie van het gebouw. Hoe exacter u de instellingen per klaslokaal en ruimte kunt regelen, hoe meer zicht u krijgt op de energieprestatie. Zo kunnen schoolverenigingen of -clusters per school en zelfs per lokaal of ruimte zicht krijgen op het energieverbruik. En dus wie verantwoordelijk is voor welk deel van de energierekening. Zodat u daar eenvoudig op kunt sturen.

De bediening van de Priva apparatuur is heel eenvoudig. Van het regelen van het klimaat en zonwering tot verlichting en radiatoren, u hoeft geen ingewikkelde schermen of codes te begrijpen.Zorg voor een ideaal klimaat voor betere leerprestaties en bespaar tegelijk op uw energieverbruik. Zo werken we samen aan een betere en gezondere toekomst.

Duurzame schoolgebouwen

Juist in het onderwijs is er aandacht voor het doorgeven van de aarde aan de generaties die na ons komen. Hebt u gekozen voor een duurzame manier van energieopslag, zoals warmte-koudeopslag?

De Priva producten koppelen ook moeiteloos met  deze systemen. Hierdoor kunt u nog eenvoudiger sturen op de energieprestatie van het schoolgebouw.